E-analiza umożliwia ocenę sytuacji finansowej jednostki na bazie jej sprawozdań finansowych.

W oparciu o wprowadzone w kolejnych krokach dane system automatycznie wylicza podstawowe wskaźniki finansowe obrazując standing jednostki i przedstawiając wyniki analizy na grafach. Raport z przeprowadzonej analizy zapisywany zostaje w pliku pdf. Zapraszamy do współpracy, koszt przeprowadzenia analizy dostępny w zakładce cennik


  • Krok 1
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Krok 5


Informacje ogólne na temat analizy.

krok1 Wprowadź informacje na temat okresów rozliczeniowych. Dla ułatwienia oraz własnej orientacji podaj dowolna nazwę każdego z trzech okresów, oraz określ ilość dni dla każdego z nich.


Nazwij analizę:Nazwa I okresu:   Ilość dni:
Nazwa II okresu:   Ilość dni:
Nazwa III okresu:   Ilość dni: